Başlangıç / Hastalıklar / Osteoporozda Beslenme Nasıl Olmalı?

Osteoporozda Beslenme Nasıl Olmalı?

Osteoporozda Beslenme Nasıl Olmalı?

    Osteoporoz, kemik kırılganlığında ve kırılmaya yatkınlıkta artışla birlikte, düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikro mimarisinde bozulma ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığı olarak tanımlanmaktadır. (1)

    Osteoporoz, çeşitli patofizyolojik mekanizmaların kemik gücünde progresif bir azalmaya ve artmış kırık riskine yol açan karmaşık, çok faktörlü bir kronik bozukluktur. (2)

   Osteoporoz , Primer osteoporoz ve Sekonder (ikincil) osteoporoz olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.

   ‘’Primer” osteoporoz, postmenopozal kadınlarda (“postmenopozal” osteoporoz) veya yaşlı erkek ve kadınlarda (“yaşlılık” osteoporozu) görülen bir iskelet bozukluğudur. “Sekonder” osteoporoz , tirotoksikoz veya hiperadrenokortitizm gibi spesifik, tanımlanmış klinik bozukluklardan kaynaklanan kemik kaybıdır. (3)

    Beslenme, kemik sağlığını iki niteliksel olarak farklı şekillerde etkiler. Kemik dokusu birikimi, bakımı ve onarımı, hücresel süreçlerin sonucudur ve bu işlevlerden sorumlu olan kemik hücreleri, diğer dokuların hücreleri gibi, beslemeye de bağlıdır. (4)

 

osteoporoz ve beslenme ilişkisi

Peki nasıl beslenmeliyiz?

   Batılılaşmış bir diyetin bir parçası olarak tükettiğimiz besin ve besin bileşenlerinin birçoğu kemik sağlığı üzerinde potansiyel olarak olumlu veya olumsuz bir etkiye sahip olabilir.Kemik yapısının değiştirilmesi, kemik metabolizması, endokrin ve / veya parakrin sistemi ve kalsiyumun homeostazisi ve muhtemelen diğer kemik aktif mineral elementler de dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalarla kemiği etkileyebilirler. (5)

    Bu besin faktörleri, inorganik mineraller (örneğin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, sodyum, potasyum ve çeşitli eser elementler) ve vitaminler (vitaminler A, D, E, K, C ve bazı B vitaminleri) ve protein ve yağ asitleri gibi makrobesinler arasında değişir. Ayrıca, farklı diyet türlerinden (vejeteryan ve otçul olmayan) elde edilen bu diyet faktörlerinin nispi oranları da kemik sağlığını ve dolayısıyla osteoporoz riskini etkileyebilir. (6)

Kalsiyum ve Osteoporoz

    Normal büyüme ve iskeletin gelişimi için kalsiyum gereklidir. (7) En uygun  kemik kütlesini elde etmek için yeterli kalsiyum alımı kritiktir ve yaşlanma ile ilişkili kemik kaybı oranını değiştirir. Kalsiyum alımı, kemik kaybını ve osteoporoz riskini etkileyen birçok çevresel veya yaşamsal faktörden biridir. (8) Kalsiyum kemik mineralizasyonu için bir substrattır; Aynı zamanda kemik üzerinde anti-resorptif bir etkiye sahiptir. (8)

    Diyette kalsiyum miktarının yanı sıra, besinsel kalsiyumun gıdalardaki emilimi de kemik gelişimi ve bakımı için kalsiyumun kullanılabilirliğinin belirlenmesinde kritik bir faktördür. (9) 

    Birey için, artan kalsiyum alımından beklenen yarar, emilim statüsüne, kendi kendine seçilmiş kalsiyum alımına, östrojen durumuna, kalıtsallığa ve diğer değişkenlere bağlı olacaktır. (8) Bu nedenle, gıda maddelerinden ve kalsiyum emilimini olumlu yönde etkileyebilecek gıda bileşenlerini ve / veya fonksiyonel gıda bileşenlerini tanımlamak, gıdalardan kalsiyum biyoyararlanımının optimize edilmesi sağlanmalıdır. (9)

Kalsiyum tek başına yerleşmiş osteoporoz hastaları için yeterli tedavi olarak kabul edilmez. Bununla birlikte, anti-resorptif ajanlarla ve kemik oluşumunu uyaran ilaçlar ile tedavinin zorunlu bir ekidir. (8)

D vitamini ve Osteoporoz

     D vitamini eksikliği, iskeletin yetersiz mineralizasyonu veya demineralizasyonu ile karakterizedir. Çocuklarda şiddetli D vitamini eksikliği iskeletin yetersiz mineralizasyonuna neden olur ve yetişkinlerde iskeletinde osteomalazi oluşumuna neden olan mineralizasyon bozukluğuna yol açar.Ek olarak, düşük D vitamini durumuyla ilişkili sekonder hiperparatiroidizm, iskeletin iskeletten mobilizasyonu arttırır. (7) 

    Yaşlı bireyler arasında sekonder hiperparatiroidizm ve hızlanan kemik kaybına neden olan vitamin D eksikliğinin yaygın olduğuna dair tutarlı kanıtlar vardır. (10) D vitamini eksikliğinin, kalsiyumun daha az etkili bağırsak emilimi, artan kemik kaybı, kas zayıflığı ve zayıflamış kemik mikroyapısı ile osteoporoza önemli bir katkıda bulunduğuna dair önemli bir kanıt vardır. Artan D vitamini alımı yaşlılarda kemik kırığı riskini önemli ölçüde azaltabilir. (11)

Florür ve Osteoporoz

    Tüm eser elementler gibi, florür organizmada bifazik etkiler gösterir; önerilen günlük dozun altındaki alımlar, büyüme ve gelişme geriliği ile sonuçlanırken, endemik veya endüstriyel kaynaklardan uzun süre fluoride maruz kalma gibi yüksek alımlar, iskelet sklerozu ile sonuçlanır. Florid klinik çalışmalarda oral olarak aktif olan tek kemik oluşum ajanıdır. Kemik yoğunluğunu makul bir zaman dilimi içinde normal bir hale getirmek için gerekli olan spinal kemik yoğunluğunda büyük bir artışa neden olur.

    Osteoporozda kemik kaybı olan trabeküler ve kortikalendosteal kemik bölgelerinde kemik oluşumunu arttırır ve kemik emilimini artırmaz. Öte yandan, florid tedavisinin yarar-risk profilini önemli ölçüde azaltan ve dolayısıyla terapötik değerini azaltan istenmeyen yan etkileri vardır. Florür tedavisinin yan etkilerinin çoğu yönetilebilir olmasına rağmen, bu yan etkilerden ikisi, yani kalsiyum eksikliği ve yüksek florür birikimi, kemiğin mimari bütünlüğü ve mekanik gücü üzerinde zararlı etkilere sahip olabilir. Sonuç olarak, flor tedavisi osteoporoz için oldukça tartışmalı bir tedavi yöntemidir. (12)

Fitoöstrojenler ve Osteoporoz

Östrojen eksikliği, kadınlarda osteoporoz gelişiminde önemli bir faktördür ve hormon replasman tedavisi (HRT) postmenopozal kadınlarda kemik kaybının önlenmesi için temel dayanaktır (13) . Fitoöstrojenler, doğal östrojenlere yapısal olarak benzeyen ve östrojen reseptörlerini bağlamak için onlarla rekabet eden, bitki kaynaklı (özellikle soya bazlı gıdalar) gıdalarda doğal olarak oluşan nonsteroidal bileşiklerdir. (14)Halihazırda, fitoöstrojenlerin kemik sağlığı üzerindeki potansiyel yararlı etkileri araştırılmaktadır.

Tütün ve Alkol kullanımının Osteoporoz Etkisi

    Tütün, birçok insan tarafından yaşamlarının büyük bir bölümünde kullanılır ve kadınlarda ve erkeklerde aksiyel ve apendiküler iskeletin kırılma riski ile ilişkili gibi görünmektedir. Bu risk ileri yaşta ortaya çıkar.Etki kısmen kemik mineral yoğunluğunda (BMD) bir azalma ile gerçekleşir, bu da muhtemelen öncelikle kemik kaybının artmasına bağlıdır. Azalmış kemik oluşumu ve artmış kemik rezorpsiyonu kemik kaybından sorumludur.

    Kemik rezorpsiyonunun sigara ile ilişkili olarak arttığı düşünülmektedir.Tütün kullanımının BMD üzerine etkileri genellikle erişkin yaşta geç olana kadar farkedilemez, çünkü günde bir paket sigara içilmesi, omurga KMY’sinde on yılda % 2’lik bir açıklıkla sonuçlanır. Bununla birlikte, tütün kullanımı ile doğrudan ilişkilendirilebilen 0.5 ila 0.8 standardize sapma açığı, 20 ila 50 yaş arasındaki otuz yılda, iki kat kırılma riski olan bir değişime neden olabilir.

    Alkol kötüye kullanımının, kadınlarda ve erkeklerde kırık riskinin artmasıyla da ilişkili olduğu görülmektedir. Eşlik eden hipogonadizm ile birlikte veya birlikte olmaksızın alkol kötüye kullanımı, kırıklarla başvuran erkeklerde çok daha yaygın olarak bildirilmiştir. Bu artmış risk, en azından kısmen, kemik oluşumunda bir azalma nedeniyle BMD’deki azalmaya etkilidir. (15)

 

Kemik sağlığında potansiyel belirleyici birçok besin bileşenleri bulunur bunlardan bazılarını açıklamış olsakta diğerleride  aşağıdaki gibi listelenmiştir. (6)

FAYDALI AKTÖRLER POTANSİYEL OLARAK ZARARLI DİYET FAKTÖRLERİ
Besinler Diyet faktörleri / besin maddeleri
Kalsiyum Aşırı alkol
Bakır Aşırı kafein
Çinko Aşırı sodyum
florür Aşırı florür
Magnezyum Aşırı / yetersiz protein
Fosfor Fazla fosfor
Potasyum Aşırı / yetersiz A vitamini
C vitamini Aşırı n-6 PUFA
D vitamini
K vitamini
B vitaminleri
n-3 Yağ asidi
Protein
Yeni biyoaktif gıda bileşikleri
Peynir altı türevli peptitler
Fitoöstrojenler

 

 Çocukluk dönemi osteoporoz riskini azaltmada neden önemli ?

     Toplam yetişkin kemik kütlesinin yaklaşık % 90’ı 20 yaşına kadar oluşumunu tamamlar ve bu durumun sadece ergenlik döneminde önemli bir kısmı elde edilir. Böylece, bu erken yaşam evrelerinde kemik metabolizmasında ve kemik kütlesindeki diyet bileşenlerinin rolünün anlaşılması önemlidir, çünkü büyüme sırasında kemiğin büyümesini maksimize etmek için yeni stratejiler bulmak, sonraki yaşamda osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilir. (6)

 

 

 

Kaynakça:

 1. Consensus development conference: diagnosis, prophylaxis, and treatment of osteoporosis. Med., Am J. 1993.
 2. L. JosephMeltonIII, CyrusCooper. Magnitude and Impact of Osteoporosis and Fractures. [kitap yaz.] David Feldman, Jennifer Kelsey Robert Marcus. Osteoporosis. 2001, Cilt 1, s. 557-567.
 3. RobertMarcus, SharmillaMajumder. The Nature of Osteoporosis. [kitap yaz.] David Feldman and Jennifer Kelsey Robert Marcus. Osteoporosis. 2001, Cilt 2, s. 3-17.
 4. P.Heaney, Robert. Nutrition and Risk for Osteoporosis. [kitap yaz.] David Feldman and Jennifer Kelsey Robert Marcus. Osteoporosis. 2001, Cilt 1, s. 669-700.
 5. KD, Cashman. Diet and control of osteoporosis. [kitap yaz.] Reusens B Remacle C. Functional foods, ageing and degenerative disease. basım yeri bilinmiyor : Cambridge, UK: Woodhead Publishing Limited, 2004, s. 83-114.
 6. Diet, Nutrition, and Bone Health. Cashman, Kevin D. 2007.

 7. Dietary reference intakes: calcium, magnesium, phosphorus, vitamin D, and fluoride. Medicine, Institute of. basım yeri bilinmiyor : Washington, DC: National Academy Press, 1997.
 8. BessDawson-Hughes. The Role of Calcium in the Treatment of Osteoporosis. [kitap yaz.] David Feldman and Jennifer Kelsey Robert Marcus. Osteoporosis. 2001, Cilt 2.
 9. Calcium intake, calcium bioavailability and bone health. KD, Cashman. 2002.
 10. R.Reid, Ian. Vitamin D and Its Metabolites in the Management of Osteoporosis. [kitap yaz.] David Feldman and Jennifer Kelsey Robert Marcus. Osteoporosis. 2001, Cilt 2, s. 553-575.
 11. D, Department of Health Nutrition and bone health with reference to calcium and vitamin. London : Dietary reference values for food energy and nutrients for the United Kingdom, 1998. Health and Social Subjects. 49.
 12. K.-H.William, LauabDavid, J.Baylinkab. Fluoride Therapy for Osteoporosis. [kitap yaz.] David Feldman and Jennifer Kelsey Robert Marcus. Osteoporosis. 2001, Cilt 2, s. 675-697.
 13. Role of estrogens in the management of postmenopausal bone loss. JC, Gallagher. 2001.
 14. a soy-based dietary phytoestrogen, appears to prevent early postmenopausal bone loss as effectively as hormone replacement therapy. Cotter A, Cashman KD., Genistein. 2003.
 15. EgoSeeman. Effects of Tobacco and Alcohol Use on Bone. [kitap yaz.] David Feldman and Jennifer Kelsey Robert Marcus. Osteoporosis. 2001, Cilt 1, s. 771-794.
 16. Robert Marcus, David Feldman and Jennifer Kelsey. Nutrition and Risk for Osteoporosis. Osteoporosis. 2001, Cilt 1, s. 669-700.
 17. Robert Marcus, David Feldman ve Jennifer Kelsey. The Nature of Osteoporosis. Osteoporosis. 2001, Cilt 2, s. 3-17.
 18. RobertMarcus, SharmillaMajumder. The Nature of Osteoporosis. [kitap yaz.] David Feldman and Jennifer Kelsey Robert Marcus. Cilt 2, s. 3-17.
 19. D, Department of Health Nutrition and bone health with reference to calcium and vitamin. Dietary reference values for food energy and nutrients for the United Kingdom. London : yazarı bilinmiyor, 1998. Health and Social Subjects. 49.

 

Hakkında: Şeyda Öztürk

Şeyda Öztürk

Buna da bakın

Kan Şekerini Düşürmeye Yardımcı Bitkiler Nelerdir ?

Hipoglisemide Beslenme Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

Hipoglisemi ve Beslenme Tedavisi Halk arasındaki adıyla kan şekeri düşüklüğü olarak bilinen hipoglisemi, bir hastalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir