Başlangıç / Beslenme & Psikoloji / Dünyadan Türkiyeye Bakış: Obezite Prevelansı

Dünyadan Türkiyeye Bakış: Obezite Prevelansı

Obezite Nedir?

Bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır.

Sayısal verilerle açıklamak gerekirse BKİ≥30 olan bireyler obez bireylerdir.

Obezite Bir Hastalık Mıdır?

Obezite pek çok yan etkisi bulunan bulaşıcı olmayan bir hastalıktır.

 

Obezite Hangi Cinsiyette Daha Yaygındır?

Yetişkin sağlıklı bireylerde vücut yağ dokusu oranı erkeklerde %15-20’sini, kadınlarda %25-30’unu oluşturur. Yapı itibariyle kadınlar yağlanmaya daha müsaittirler.

 

Dünyada Obezite

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) Asya, Afrika ve Avrupa’nın 6 farklı bölgesinde yaptığı ve 12 yıl süren MONICA (Kardiyovasküler Hastalıkta Belirleyicilerin ve Eğilimlerin Çok Uluslu İzlenmesi) çalışmasında obezite prevelansının 10 yılda %10 ile %30 arasında bir artış gösterdiğine dikkat çekmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması (National Health and Nutrition Examination Survey; NHANES) 2015-2016 yılı sonuçların göre obezite prevelansının orta yaşlı yetişkinlerde %42,8 olduğu, 2-5 yaş arası çocuklarda %13,9, 6-11 yaşları arasında %18,4 ve 12-19 yaşlarındaki adölesanlarda %20,6 olduğu bildirilmiştir

Dünya genelinde obezitenin en sıık görüldüğü ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gelmektedir.

 

Türkiyede Obezite

Türkiye Diyabet Epidemiyoloji (TURDEP-1) çalışması yapıldıktan yaklaşık 12 yıl sonra aynı merkezde yeni bir çalışma (TURDEP-2) yapmıştır.

Bulunna veriler genel tooplumda obezite prevelnasının %22,3’lerden %31,2’ye (kadınlarda %44, erkeklerde %27) yükseldiğini bildirmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA-2010) sonuçları da TURDEP-2 araştırması ile benzer şekilde 19 yaş ve üzeri bireylerde obezite prevelansının %30,3 (kadınlarda %41, erkeklerde %20,5) ayrıca fazla kilolu olanların prevelansının ise %34,6 olduğunu bildirmiştir.

Dünya Sağlık Örgütünün 2076 yılında ülkemizle ilgili açıkladığı rapora göre Türkiye’nin %29,5’lik obezite prevelansı ile Avrupa ülkeleri içerisinde obezitenin en sık görülüdüğü ülke olduğunu bildirmiştir.

KAYNAKÇA

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010, Sağlık Araştırmaları Genel müdürlüğü, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No: SB-SAG-2014/02, Ankara, 2014

World Health Organization. Obesity and Overweight. Erişim tarihi: 12.08.2019. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/ detail/obesity-and-overweight

Türkiye Sağlık Baknlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Obezite Nedir? Erişim tarihi: 27.01.2021

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/obezite/obezite-nedir.html

Pirinçci E, Yakar B. Obezite. Saka G, editör. Halk Sağlığı Bakışıyla Türkiye'de Kronik Hastalıklar 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.45-51.

Hakkında: Zeynep Nur Gür

Buna da bakın

PCOS VE BESLENME

Polikistik Over Sendromu (PKOS) Nedir? İlk önce PCOS nedir? Hangi bireylerde daha sık görülür? Hastalığın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.