Başlangıç / Beslenme Tavsiyeleri / Organik Gıda Kavramı, Temeli ve Bizim için Önemi

Organik Gıda Kavramı, Temeli ve Bizim için Önemi

Organik Gıda ve Organik Tarım Nedir?

 

Organik gıdanın temeli organik tarımdır. Organik tarım, toprakların, ekosistemlerin ve insanların sağlığını koruyan bir üretim sistemidir. Olumsuz etkilere sahip girdilerin kullanımından ziyade yerel koşullara uyarlanmış ekolojik süreçlere, biyolojik çeşitliliğe ve döngülere dayanır. Organik tarım, ortak çevreye fayda sağlamak, dâhil olan herkes için adil ilişkiler ve iyi bir yaşam kalitesi sağlamak amacıyla gelenekleri, yenilikçiliği ve bilimi birleştirir (1). ‘’Ekolojik ve biyolojik tarım’’ olarak da bilinen organik tarım doğanın dengesini yeniden kazanmayı ve doğanın dengesine uygun bir üretim sistemine geçmeyi amaçlamaktadır. Kavramsal olarak organik gıda ise, organik tarım uygulamaları ve ilkelerinin bir sonucudur. Organik gıdalar çevresel etkiyi en aza indirmek için ve sağlığı iyileştirmek amacıyla süregelmiştir (2).

Organik Gıda Tüketimi Neden Önemli?

Düzenli organik gıda tüketen bireylerde daha fazla bitkisel besin tüketimi, sürdürülebilir beslenme modellerine uygun beslenme, daha az ağırlık kazanımı ve obezite riski, daha yüksek düzeyde fiziksel aktivite ve sigara içmeme durumu söz konusu. Bunun yanında düzenli organik ürün tüketen bireyler genel olarak daha sağlıklı yaşam tarzı profillerine sahiptir ve bu nedenle sürdürülebilir beslenme konseptine [enerji/su kullanımını ve çevresel etkileri en aza indirmek için daha fazla bitkisel gıda tercihi, daha iyi beslenme, daha iyi ve sağlıklı yaşam tarzı (yağlanma da azalma)] sahiptir (1). Bu noktada  organik gıda kavramı sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için durak noktamız olabilir!

Organik Gıda Etiketi  ve Tüketici Üzerindeki Rolü

Organik ürün etiketlemesinin satın alma üzerine etkisi, tüketicilerde güven yaratmasıdır. Organik tarımda kimyasal pestisit ve sentetik gübrelerin kullanılmaması nedeniyle tüketiciler organik gıdayı daha sağlıklı ve besleyici olarak görmekte ve buna bağlı olarak da daha çok satın almaktadır.  Dünya genelinde de önemli düzeyde tüketimi artmıştır (3).

Özellikle günümüzde nüfusun artması ile birlikte GDO’lu, işlenmiş ve ambalajlı ürünlerin üretimi ve tüketimi artmış ve Dünya üzerinde hem insan sağlığı açısından hem de ekolojik denge açısından bozulmalar yaşanmaya başlamıştır. Bu noktada bizlerin görevi de büyüktür. Özellikle  organik gıdaya yönelmeli, daha sürdürülebilir olan ambalajlı besin tüketimini azaltmali, eco-etiketli ürünler tüketmeli ve etiket okuma özelliği kazanmalıyız (4) (5) (6).

Organik Gıda Etiketlerinde Nelere Dikkat Etmeliyiz? | by Tarlamvar | Türkçe  Yayın | Medium

KAYNAKÇA

Strassner C, Cavoski I, Di Cagno R, Kahl J, Kesse-Guyot E, Lairon D, Lampkin N, Løes AK, Matt D, Niggli U, Paoletti F, Pehme S, Rembiałkowska E, Schader C, Stolze M. How the Organic Food System Supports Sustainable Diets and Translates These into Practice. Front Nutr. 2015 Jun 29;2:19. doi: 10.3389/fnut.2015.00019. PMID: 26176912; PMCID: PMC4484336.

Bostan I, Onofrei M, Gavriluţă Vatamanu AF, Toderașcu C, Lazăr CM. An Integrated Approach to Current Trends in Organic Food in the EU. Foods. 2019 Apr 26;8(5):144. doi: 10.3390/foods8050144. PMID: 31035453; PMCID: PMC6560441

Lazaroiu G, Andronie M, Uţă C, Hurloiu I. Trust Management in Organic Agriculture: Sustainable Consumption Behavior, Environmentally Conscious Purchase Intention, and Healthy Food Choices. Front Public Health. 2019 Nov 19;7:340. doi: 10.3389/fpubh.2019.00340. PMID: 31803705; PMCID: PMC6877712.

Yılmaz F., 2014, Bitkisel Üretimde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünleri ile Biyogüvenlik, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayımlanmış Uzmanlık Tezi, 2914.

Çınar N., Engindeniz S., Cinar G., 2019, Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinde Eko-etiket Kullanımının Değerlendirilmesi, Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 259-264.

Kayan A, Küçük A., 2020, Plastik Kirliliğin Çevresel Zararları ve Çözüm Önerileri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22/2, 403-427


Hakkında: Elif Nur Tolu

Avatar

Buna da bakın

Tereyağı Tüketiminin Sağlığa Etkileri

Tereyağı Tüketiminin Sağlığa Etkileri   Tereyağı koyun,keçi,manda ve inek gibi hayvanlarının sütünden elde edilen hayvansal …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir