Cumartesi , Aralık 14 2019
Başlangıç / Genel / Kükürt

Kükürt

Kükürt

KÜKÜRT NEDİR? VÜCUDUMUZDA NEREDE BULUNUR?

    Vücudumuzda su hariç tutulduğunda %0.8 oranında bulunan elzem bir mineral olan kükürt , hem elemental olarak hem de organik bileşikler halinde bütün vücutta bulunan bir mineraldir.
Anne sütünün 100 ml’sinde 14 mg bulunan kükürt ; hücrelerimizde özellikle kıkırdakta, derinin keratininde, saçta ve tırnakta bulunur.

İŞLEVLERİ NELERDİR?

    İnsülin, tiamin, biyotin, heparin, glutatyon, koenzim A ve diğer koenzimlerin yapısında bulunan kükürt, aminoasitlerden sistin, sistein ve metiyoninin yapısına girer.

    İnsan diyetindeki kükürdün çoğu sistein, metiyonin, tiamin ve biyotinden sağlanır.

    Proteinlerin sindirimi sırasında kükürtlü aminoasitler olan metiyonin ve sistin ayrılarak alınırlar. Bu iki aminoasit organizma için en önemli kükürt kaynağıdırlar. Aminoasitlerde bulunması protein sentezinde özellikle kollajen doku için gereklidir.

    Büyüme çağında yaralanmalarda ve operasyonlarda dokuların iyileşmesinde ve bağ dokusunun yenilenip aktive olması için gerekli olan mukopolisakkaritlerin oluşumunda görev alır.

    Toksik maddelerin dönüşümünü ve vücuttan atılmasını sağlar.

    Kükürt dokuların solunumu ve biyolojik aktivitesinin bir parçasını oluşturur.

KAYNAKLARI NELERDİR?

    Kaliteli proteinden zengin yiyeceklerdir. Özellikle kükürtlü aminoasitlerden metiyonin, sistin ve sistein içeren besinlerdir.

    Bunlar arasında yumurta, et ve et ürünleri, soğan, sarımsak ve pırasa sayılabilir.

Sarımsak, Soğan Ve Pırasa İle Aynı Cinsten Gelen Allium Hookeri

    Allium hookeri’nin besin ve tıbbi değerlerine rağmen, kükürt içeren bileşiklerden gelen eşsiz lezzeti (soğan veya sarımsak tadı ve kokusu) kullanımını fonksiyonel gıda olarak sınırlandırmaktadır. Daha iyi bir tat ve kokuya sahip A. hookeri obezitenin önlenmesi ve / veya tedavisi için fonksiyonel ürün ve biyoaktif diyet takviyesi olarak kullanılabilir.

Kükürt Kaynağı Sarımsak ve Hastalıklar Açısından Önemi

    Sarımsak (Allium sativum L. fam. Alliaceae) piyasadaki en çok araştırılan ve en çok satan bitkisel ürünlerden biridir. Yüzyıllar boyunca sağlıkla ilgili birçok hastalık için geleneksel bir ilaç olarak kullanılmıştır. Ayrıca, baharat ve afrodizyak bir gıda maddesi olarak yaygın olarak kullanılır. Sarımsak özellikleri, hepsi birlikte iyileştirici etkisinden sorumlu olan çeşitli biyolojik olarak aktif maddelerin bir kombinasyonundan kaynaklanır.

    Sarımsak içerisindeki bileşikler birbirlerini sinerjik olarak etkilemekte ve böylece farklı etkilere sahip olabilmektedir. Sarımsakların aktif bileşenleri enzimleri (örneğin alliinaz), alliin gibi sülfür içeren bileşikleri ve alliinden (örneğin allisin) enzimatik olarak üretilen bileşikleri içerir. Tıbbi amaçlar için satılan sarımsak ürünleri arasında çok fazla varyasyon vardır. Allisin (ana aktif bileşen) ve sarımsağın ayırt edici kokusunun kaynağı, işleme yöntemine bağlıdır. Allisin dengesizdir ve hızlı bir şekilde farklı kimyasallara dönüşür.

    Yaşlı sarımsak özütü (AGE) gibi allisin kullanılmadan elde edilen ürünlerin bağışıklık sistemi iyileşmesinde, kardiyovasküler hastalıkların, kanserin, karaciğerin ve diğer alanların tedavisinde açık ve anlamlı bir biyolojik etkiye sahip olduğu belgelenmiştir. Klinik olarak sarımsak, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, diyabet, romatoid artrit, soğuk algınlığı veya aterosklerozun önlenmesi ve tümörlerin gelişimi dahil olmak üzere bir dizi amaç için değerlendirilmiştir.

Süt ve Süt Ürünleri

    Süt ve süt ürünleri besin açısından zengindir ve bu nedenle çeşitli mikrobiyomlar için habitatlardır. Bununla birlikte, besinlerin bileşimi, özellikle sülfür içeren amino asitler arasında oldukça çeşitli olabilir. Sütte, metionin, sisteinden 25 kat daha fazla bollukta bulunur. İlginç bir şekilde, L. paracasei türlerinin bir çeşidi olan aroma arttırıcı bir yardımcı kültür türü tek sülfür kaynağı olarak metionin ile ortamda büyüyebilir.

Sebzeler – Kanser ve Kükürt İlişkisi

    Diyet ve sağlık arasındaki ilişkiler yüzyıllardır dikkat çekmiştir; ancak diyet ve kanser arasındaki bağlantılar sadece son yıllarda odak noktası olmuştur. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve heterosiklik aminler dahil olmak üzere diyet içeren karsinojenlerin tüketimi, artan kanser riski ile yakından ilişkilidir. Epidemiyolojik kanıtlar, sebze ve meyvede bulunan besinsel fitokimyasalların tüketiminin kanser insidansını azaltabileceğini güçlü bir şekilde göstermektedir. Kükürt içeren sebzelerde önemli miktarlarda bulunan bir sülfür içeren glikozit sınıfı olan glukosinolatlar ve izotiyosiyanatlar gibi parçalanma ürünlerinin sağlık yararlarından sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte, bu bileşiklerin kanderden korunma etkisinden sorumlu mekanizmaları vardır.

VÜCUTTAN ATIMI NASIL OLUR?

    Mineralin atımı idrarla olur.Vücuda alındıktan sonra karaciğerde sülfata okside olarak idrarla inorganik ve eteral sülfat formunda atılır.

YETERSİZLİĞİNDE NE OLUR?

    Yetersizliği mental geriliğe yol açar.

    Kükürtlü aminoasitlerin yetersizliği yağlı karaciğere neden olur.

FAZLA ALINMASI DURUMUNDA NE OLUR?

    İnorganik kükürdün fazla alımında toksititesine rastlanır.

KÜKÜRTLE KOMPLİKE HASTALIKLAR

    Hipersülfatemi = Serumda sülfatın artması durumudur. Bu duruma TPN alan ve/veya fazla kükürtlü aminoasitleri içeren hazır mamalarla beslenen bebeklerde rastlanır.

    Böbrek Taşı = Bu hastalığın tedavisinde kükürt içeren aminoasitlerin organizmada sentezi kısıtlanarak önlenmeye çalışılır.

KÜKÜRT İÇEREN AMİNO ASİTLERİN PLAZMA LİPİT SEVİYELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

    Plazma lipit seviyelerinin sadece diyetsel yağ ve karbonhidrat ile değil aynı zamanda diyet protein ve amino asitlerle de kontrol edildiği bilinmektedir. Protein kaynağının önemli olduğu düşünülmekle birlikte, amino asit bileşiminin, amino asitlerin kendilerinin ve sindirilmiş proteinlerden alınan peptidlerin protein kaynağından daha önemli olduğu bilinmektedir.

    Kükürt içeren amino asitler (SAA), amino asitler arasında lipit metabolizmasının en güçlü modülatörlerinden bazıları olarak kabul edilmektedir. Kükürt içeren aminoasitlerin (SAA) HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein) -kolesterol üzerinde ve VLDL (çok düşük yoğunluklu lipoprotein) -kolesterol üzerinde azalan bir etki üzerinde artan bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu veriler, kükürt içeren aminoasitlerin (SAA) aterosklerotik hastalıklar ve metabolik sendromlara karşı bazı yararlı fonksiyonlara sahip olduğunu öne sürülmesine neden olmuştur. Kükürt içeren aminoasitlerin (SAA) nispi mevcudiyeti(RASAA) ve diyet proteinindeki kükürt içeren aminoasitlerin ( SAA)’ların miktarı lipid metabolizmasını belirleyecektir. Bu nedenle, kükürt içeren aminoasitlerin nispi mevcudiyeti ( RASAA)ni , amino asitler tarafından lipid metabolizmasının iyileştirilmesi için uygun bir endeks olarak önerilmektedir.Kükürt içeren aminoasitlerin (SAA) moleküler düzeyde gen ekspresyonunu ve lipit metabolizmasını nasıl etkiledikleri net olarak bilinmemektedir.

GEBELİKTE SÜLFAT

    Sülfat sağlıklı büyüme ve gelişme için zorunlu bir besindir. Proteoglikanların sülfat konjugasyonu (sülfonasyon), dokuların yapısını ve işlevini korur. Sülfonasyon ayrıca steroidlerin, tiroid hormonunun, safra asitlerinin, katekolaminlerin ve kolesistokinin biyoaktivitesini düzenler ve bazı ksenobiyotik ve farmakolojik ilaçları detoksifiye eder. Yetişkinlerde ve çocuklarda, sülfat diyetten ve hücre içi metabolizmasından elde edilen kükürt – ihtiva eden amino asitler yer alır. Diyet sülfat alımı büyük ölçüde değişebilir ve gıda türüne bağlıdır.

    Gebe kadınlarda, dolaşımdaki sülfat konsantrasyonları geç gestasyonda zirve yapan seviyelerle iki kat artmaktadır. Maternal böbreklerde gelişmekte olan fetusun gestasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için sülfat rezervuarı sağlar. Fetusun sülfat üretme konusundaki ihmal edilebilir bir kapasitesi vardır ve bu nedenle, anne dolaşımından sülfat tedariğine tamamen bağımlıdır. Gelen insanlar indirgenmiş sülfonasyon kapasitesi, uteroda veya doğumdan hemen sonra şiddetli iskelet az gelişmişliği ve ölümü ile sonuçlanan, en hafif formdan, çoklu epifizal displazi, ashondrogenesis Tip IB’ye kadar uzanan iskelet displazilerine bağlanmıştır. Çok sayıda hücresel ve metabolik fonksiyon için gerekli olmasına rağmen, besinsel sülfat klinik ortamlarda büyük ölçüde takdir edilmediği için bu araştırma bu anlamda besinsel sülfata dikkat çekmektedir.

KÜKÜRT KAYNAĞI METİYONİN VE KANSER İLİŞKİSİ

    D-metionin , kükürt – ihtiva eden güçlü bir antioksidan olarak hareket edebilir bir amino asittir. Anoreksiya ve nefrotoksisite, cisplatin(kemoterapide kanseri tedavi etmek için kullanılan bir ilaç)’in yan etkileridir. D-metioninin, sisplatin kaynaklı anoreksi ve böbrek hasarı üzerindeki koruyucu etkileri araştırılmış ve ağız D-metionin iyileşmeye, bir antianoreksik etki göstermiştir.D-metionin, kemoterapi rejiminin bir parçası olarak sisplatin alan hastalarda kemoprotektan olarak kullanılabilir.Bu metiyonin diyetle kükürt içerikli besinlerle hastanın gereksinimi kadar sağlanabilir.

 

Kaynakça:

İntegr Kanseri 2018 Eylül, 17 (3): 813-824. doi: 10.1177 / 1534735417753543. Epub 2018 11 Şubat

Evid Tabanlı Kompleman Alternat Med. 2017; 2017: 2.436.927. doi: 10.1155 / 2017/2436927. Epub 2017 Mar 16.

Ön Mikobiyol. 2018 Ekim 17; 9: 2415. doi: 10.3389 / fmicb.2018.02415. eCollection 2018

Besinler. 2015 Mar 4; 7 (3): 1594-606. doi: 10.3390 / nu7031594

J Nutr. 2006 Haziran; 136 (6 Suppl): 1666S-1669S. doi: 10.1093 / jn / 136.6.1666S.

Beslenme Biyokimyası Laboratuvarı, Nagoya Üniversitesi, Nagoya 464-8601, Japonya.

Asya Pac J Kanser Prev. 2013; 14 (3): 1565-1570

Baysal , A.: Beslenme . Hatipoğlu Yayınları, 480 , 2015.

Aksoy , M.: Beslenme Biyokimyası . Hatipoğlu Yayınları, 5, 440 , 544-546 , Ankara ,2014.

Aksoy , M.: Ansiklopedik Beslenme , Diyet ve Gıda Sözlüğü , Hatipoğlu Yayınevi , Ankara , 2007.

Hakkında: Zeynep Yüzügüler

Zeynep Yüzügüler
Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik / 3. Sınıf

Buna da bakın

izotiyosiyonatlar

İzotiyosiyonatların Önemi Nedir?

Epidemiyolojik veriler yüksek sebze ve meyve alımı ile düşük kronik hastalık riski arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir