Başlangıç / Besinler / Süt ve Kanser İlişkisi

Süt ve Kanser İlişkisi

Kanser Nedir ? 

Kanser, vücudun herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. 

Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır. 200’den fazla tipi tespit edilmiştir.

En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir.

Kanser ve Beslenme İlişkisi

Tüm kanser vakalarının yalnızca %5 ile %10’unun genetik kusurlara bağlı olduğu ve kalan %95 ile %90’ının yaşam tarzından kaynaklandığı bilinmektedir (La Vecchia ve diğerleri 1991 ).
  • Yaşam tarzı faktörleri içerisinde beslenme ve ilgili faktörlerin kanser oluşumunda önemli rol oynadığı dünya çapında kabul edilmektedir (Gonzalez ve Riboli 2010).
  • Gözlemsel kanıtlar, kanser vakalarının yaklaşık % 30 ila% 40’ının beslenme faktörlerinin ve gıda tüketim kalıplarının değiştirilmesi yoluyla potansiyel olarak önlenebilir olduğunu göstermektedir (Marmot ve diğerleri, 2007 ).

Süt ve Süt Ürünleri

Süt önemli bir protein, kalsiyum ve B grubu vitamin kaynağıdır (tiamin, riboflavin, niasin, B 6 vitamini ve folat) ve aynı zamanda A vitamini, C vitamini, magnezyum ve çinko sağlar (Jelen 2005 ; Miller ve diğerleri 2007 ). 

Karbonhidratlar, genellikle düşük kanserojenliğe sahip olduğu düşünülen laktoz formunda bulunur. Ayrıca tam yağlı sütteki yağın yaklaşık 1 / 3’ü tekli doymamış olup, az miktarda esansiyel yağ asitleri sağlanmaktadır. Süt yağı, sütün küçük bir bileşeni olmasına rağmen, diyetteki konjuge linoleik asidin (CLA) ana kaynaklarından biridir (Jelen 2005 ).

  • Probiyotiklerin kanserlere karşı koruyucu rolünü destekleyen birkaç epidemiyolojik çalışma vardır (Commane ve diğerleri 2005 ).LAB ile fermente edilmiş süt ürünlerinin tüketimi, antitümör etkilere neden olabilir. Son zamanlarda yapılan in vitro ve in vivo çalışmalar probiyotik bakterilerin kolon, karaciğer, meme ve mesanedeki tümörlerin riskini, sıklığını ve sayısını azaltabileceğini gösterdiğinden , probiyotik tüketiminin kanser üzerindeki etkisine ilişkin çalışmalar umut verici görünmektedir (de Moreno de LeBlanc ve Perdigón 2010 ; Kumar ve diğerleri 2010a ).

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi sırasında ve ayrıca saklama süresi boyunca, farklı kanser türleriyle ilişkilendirilebilecek çok sayıda bileşik üretilir veya değiştirilir. Süt endüstrisindeki şiddetli ısınma ve güneş ışığına maruz kalma, süt bileşenlerinde (proteinler, yağlar, karbonhidratlar ve vitaminler gibi) değişikliklere neden olabilecek ve kanserojen ve mutajenik potansiyele sahip bileşikler oluşturabilecek en önemli faktörlerdir.Yüksek yağlı ve kremsi süt ürünleri (bazı yoğurt türleri, peynirler ve tatlılar gibi) yağın oto-oksidasyonuna ve foto-oksidasyonuna duyarlıdır ve oksidasyon reaksiyonları kanserojen olan serbest radikallerin ve polimerize bileşiklerin oluşumuna yol açabilir (Belitz ve diğerleri 2004 ). Şiddetli ısıl işlemler yağ oksidasyonunu artırır.

Süt ve Süt Ürünleri Tüketiminin Kanser Riskini Azaltıcı Etkileri

Süt ve süt ürünleri; kullanımlarının sağlık üzerinde doğrudan ve önemli bir etkiye sahip olduğunu ve tüketiminin çok sayıda kanser riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu düşündüren işlevsel gıdalar oldukları kabul edilmektedir (Keri Marshall 2004).

Bazı Kanser Türleri ve Oluşan Etkiler

Kolorektal Kanser

■Kolorektal kanser, 2008 yılında teşhis edilen yaklaşık 1,2 milyon yeni vaka ile tüm kanserlerin% 9,7’sini oluşturan dünya çapında en yaygın 3. kanser türüdür (Ferlay ve diğerleri 2010 ). 

■Artan süt veya süt ürünleri tüketimi, kolon kanserinde önemli bir etki sağlamıştır(Elwood ve diğerleri 2008 ).

■5 ülkeden kolorektal kanseri teşhisi konmuş 4992 birey üstünde çalışma yapılmış. Günde bir bardaktan fazla süt tüketen bireylerin, günde <70 g dan az tüketen bireylere kıyasla kolorektal kanser riski %15 azaldığı gözlemlenmiştir. (Norat ve Riboli 2003 ; Larsson ve diğerleri 2005 ).

Meme Kanseri

■Metabolik olarak kalsiyum, meme kanserini etkilediği gösterilen D vitamini ile yakından ilişkilidir ve kalsiyumun antikarsinojenik etkilerinin bir kısmının D vitamini aracılığıyla gerçekleşebileceği öne sürülmüştür (Cui ve Rohan 2006 ).

■Sütte bulunan proteinler ve peptitlerin kanser önleyici maddeler olduğu bildirilmiştir (Knekt ve diğerleri 1996 ; Tsuda ve diğerleri 2000 ; Wakabayashi ve diğerleri 2006 ; Rodrigues ve diğerleri 2008 ).

■Nüfus temelli bir prospektif kohort çalışmasının bulgusu, menopoz öncesi ve sonrası meme kanseri riski ile kalsiyum alımı arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Sonuçlar günde 25 g beyaz peynir tüketen kadınlarda, 6 g / gün’den daha az tüketen kadınlara kıyasla premenopozal meme kanseri riskinin% 50 azaldığını göstermiştir (Hjartåker ve diğerleri 2010 ). 

Yumurtalık Kanseri

■Yumurtalık kanseri, tüm jinekolojik kanserlerde en yüksek ölüm oranına sahiptir ve kadınlarda kanserden ölümlerinde 4. sırada gelmektedir(Lefkowitz ve Garland 1994 ). 

■Diyet çalışmaları, yumurtalık kanserinin önlenmesinde D vitamini ve kalsiyumun rolü olduğunu öne sürmektedir (Toriola ve diğerleri 2010 ).

■Bir vaka kontrol çalışmasının bulguları, düşük yağlı süt tüketiminin yumurtalık kanseri riskiyle ters orantılı olduğunu göstermiştir (Toriola ve diğerleri 2010 ).

Mesane Kanseri

■Mesane kanserinde diyet ve beslenmenin rolü makuldür çünkü kanserojenler dahil çoğu madde veya metabolit idrar yolu yoluyla atılır (Vecchia ve Negri 1996 ; Larsson ve diğerleri 2008 ).

■Süt ve süt ürünleri tüketimi, azalmış mesane kanseri insidansı ile ilişkilendirilmiştir. Bugüne kadar mevcut olan kohort verilerinin meta-analizleri, süt alımı ile kolorektal ve mesane kanseri riski arasında ters bir ilişkiyi desteklemektedir (Vecchia ve Negri 1996 ; Lampe 2011). 

■Yağ içeriği düşük olan yağsız süt ve fermente sütün tüketiminin ters olduğu, yüksek yağlı tam yağlı sütün ise mesane kanseri riski ile pozitif ilişkili olduğu bildirilmiştir (Mao ve diğerleri 2011 ). 

Süt ve Süt Ürünlerinin Tüketiminin Kanser Riskini Arttırıcı Etkileri

Yayınlanmış kohort çalışmalarının nicel bir analizi, süt ve süt ürünleri tüketiminde prostat kanseri riskinde istatistiksel olarak önemli bir% 10 artış olduğunu ortaya koymuştur (Qin ve diğerleri 2007 ).

Ek olarak, ileriye dönük çalışmaların yakın tarihli bir meta-analizi, en yüksek kalsiyum alımına sahip erkeklerin, en düşük alım alanlara göre% 39 daha yüksek prostat kanseri riskine sahip olduğunu bildirdi (Gao ve diğerleri 2005). Bu bulgular, aşırı süt ve süt ürünleri tüketiminin prostat kanseri riskini artırdığını göstermektedir.

Günde toplamda 4 porsiyon süt ürünü tüketen kadınlar, günde 2 porsiyondan az tüketen kadınlara kıyasla yumurtalık kanseri riskini ikiye katladı. Benzer şekilde, günde 2  bardak süt tüketen kadınlar, hiç süt içmeyen veya nadiren süt içen kadınlara kıyasla yumurtalık kanseri riskini iki katına çıkarmıştır (Farlow ve diğerleri 2009 ).

Süt ürünleri ve bileşenlerinin (laktoz) yumurtalık karsinogenezini muhtemelen teşvik ettiği varsayılmıştır. Vaka-kontrol çalışmaları süt ürünleri ve laktoz için çelişkili sonuçlar bildirmesine rağmen, birkaç kohort çalışması yağsız süt, laktoz ve yumurtalık kanseri arasında pozitif ilişkiler olduğunu göstermiştir (Genkinger ve diğerleri 2006 ).

Yüksek miktarda süt ürünleri tüketimi, genel olarak yüksek diyet yağ alımını, özellikle de doymuş yağ alımını arttırabilir ve bu da meme kanseri riskiyle ilişkilendirilmiştir. Yüksek yağlı süt ürünleri alımı meme kanseri riskiyle pozitif olarak ilişkilendirildi (Parodi 2005 ).

Süt veya süt ürünleri tüketimi ile mesane kanseri riski arasındaki potansiyel ilişki, 1980’den bu yana çeşitli epidemiyolojik çalışmalarda araştırılmıştır (Li ve diğerleri 2011 ). Bununla birlikte, bulgular çelişkili ve tutarsızdı (Li ve diğerleri, 2011 ). İleriye dönük Hollanda da yapılan kohort çalışmasının bulguları, mesane kanseri riski olan kadınlarda tereyağı tüketimi ile pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir (Keszei ve diğerleri 2010 ). Bu, mesane kanseri riski için sütteki yağın rolünü göstermektedir. 

Sakkaroz içeren aromalı süt ürünlerinin sık tüketimi, kolon kanseri (Slattery ve diğerleri 1997 ) ve pankreas kanseri ile ilişkili olabilecek insülin direnci üreterek, sık yemek sonrası hiperglisemiye neden olarak, insülin talebini artırarak ve azaltarak kolorektal kanser riskini artırabilir. 

Tatlar, renkler, tatlandırıcılar, antioksidanlar ve antimikrobiyal koruyucular gibi katkı maddeleri, günlük izin verilen tüketim dozlarını aştıklarında toksik yan etkilere sahip olabilir (Fuquay ve Fox 2011 ). Örneğin, bir renklendirme maddesi olarak kullanılan parlak mavi FCF, kanseri, habis tümörleri, astımı ve hiperaktiviteyi indükleyebilir.

Sonuç

[Süt ve süt ürünleri, farklı kanser riskleri açısından hem yararlı hem de olumsuz etkilere sahip olabilir. Kanserlerin önlenmesinde süt ve süt ürünü tüketiminin sağlıklı etkilerini gösteren kanıtlar, zararlı etkileri temsil edenlerden çok daha fazladır.
Normal insanlar için zarar, beslenme uzmanlarının önerdiği gibi düzenli ve ılımlı günlük alımdan ziyade yalnızca aşırı tüketimle meydana gelebilir ve çevresel kirleticilerle veya bazı toksik maddelerle büyük ölçüde (ve yasadışı olarak) kirlenmiş ürünler insan sağlığına zarar verebilir.
Süt ve süt ürünleri tüketiminin kansere bağlı olası zararlı etkisinin doza bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynakça

Marshall NK. 2004. Therapeutic applications of whey protein. Altern Med Rev 9: 136– 56.

Slattery ML, Benson J, Berry TD, Duncan D, Edwards SL, Caan BJ, Potter JD. 1997. Dietary sugar and colon cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 6: 677– 85.

Fuquay JW, Fox PF. 2011. Encyclopedia of dairy sciences. 2nd ed., vol. 1. U.K.: Academic Press. p 3– 60.

Li F, An S, Zhou Y, Liang Z, Jiao Z, Jing Y, Wan P, Shi X, Tan W. 2011. Milk and dairy consumption and risk of bladder cancer: a meta‐analysis. Urology 78: 1298– 305.

Li H, Stampfer MJ, Hollis JBW, Mucci LA, Gaziano JM, Hunter D, Giovannucci EL, Ma J. 2007. A prospective study of plasma vitamin D metabolites, vitamin D receptor polymorphisms, and prostate cancer. PLoS Med 4(3): e103.

Parodi P. 2008. Milk lipids: their role as potential anti‐cancer agents. Sci des Aliments 28: 44– 52.

Genkinger JM, Hunter DJ, Spiegelman D, Anderson KE, Arslan A, Beeson WL, Buring JE, Fraser GE, Freudenheim JL, Goldbohm RA. 2006. Dairy products and ovarian cancer: a pooled analysis of 12 cohort studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 15: 364– 72.

Mao QQ, Dai Y, Lin YW, Qin J, Xie LP, Zheng XY. 2011. Milk consumption and bladder cancer risk: A meta‐analysis of published epidemiological studies. Nutr Cancer 63: 1263– 71.

H. Davoodi, S. Esmaeili, AM Mortazavian. Effects of Milk and Milk Products Consumption on Cancer: A Review.

Hakkında: Müge Gezer

Herkese merhaba, ben Müge Gezer. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik öğrencisiyim.

Buna da bakın

Tereyağı Tüketiminin Sağlığa Etkileri

Tereyağı Tüketiminin Sağlığa Etkileri   Tereyağı koyun,keçi,manda ve inek gibi hayvanlarının sütünden elde edilen hayvansal …

11 yorumlar

  1. Güzel bir yazı olmuş tebrikler

  2. Çok bilgilendirici bir yazı olmuş.Teşekkürler. 🌸

  3. Bu bilgilendirici yazı için teşekkürler.😊

  4. Emeğinize sağlık çok güzel bir yazı olmuş 🙏🏻

  5. Korcan Cinemre

    Her şeyin fazlası zarar buradan bunu anladım, teşekkürler Müge Hanım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir