Başlangıç / Besinler / Çölyak Hastalığında Probiyotikler

Çölyak Hastalığında Probiyotikler

Çölyak Hastalığında Probiyotikler

    Çölyak hastalığı; genetik olarak yanlığı olan bireylerde, otoimmün mekanizmalarla, başlıca buğdaydaki gluten; arpa,çavdar, yulaf gibi tahıllardaki gluten benzeri diğer tahıl proteinlerine karşı kalıcı intolerans olarak gelişen proksimal ince barsak hastalığıdır. Bu otoimmün bozukluk, ince bağırsakları etkiler ve genellikle diyare, malabsorpsiyon ve ekstra intestinal semptomlarını üretir. CD’nin bir zamanlar çocukluk döneminde kendini gösteren bir hastalık olduğu düşünülse de çalışmalar Amerika Birleşik Devletlerindeki yetişkinlerde CD sıklığının %0,7’den %1,1’e kadar değiştiğini göstermiştir. 

    Şu anda CD için onaylanmış tek tedavi, glüten içeren gıdaların diyetsel olarak dışlanmasıdır; Ne yazık ki, hastaların büyük çoğunluğu bu diyete uymakta güçlük çekmektedir ve tedavinin yanıtı hastaların %30’unda zayıftır ve sonuçta kalıcı veya tekrarlayan semptomlar, yetersiz tedavi hastalığa neden olmaktadır.

CD’li Hastalar için Glutensiz Beslenmeye Neden Bu Kadar Zor?

    İlk olarak, glutensiz ürünlerin mevcudiyeti, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın farklı bölgeleri arasında değişmektedir. Geçmişte olduğundan daha yaygın olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletlerindeki glütensiz ürünler, düzenli marketlere kıyasla online ve lüks gıda mağazalarında daha kolay bulunabilme eğilimindedir.

   İkinci olarak, glutensiz ürünler, bu tür bir diyete sahip olmayan hastalar arasında diyete uyumu etkileyen buğday içeren muadillerine göre daha pahalı olma eğilimindedir. Son olarak, glutensiz bir diyete bağlı hastalar, yaşam kalitesi üzerinde doğrudan olumsuz etkisi olan yemek, seyahat ve aile hayatı gibi sosyal etkinliklerden dışlanmış hissedebilirler.

    Glutensiz bir diyet hali hazırda birkaç hafta içinde gastrointestinal semptomları iyileştirdiği ve 1-2 yıl içinde histolojik ve serolojik bir yanıta neden olduğu için CD için tercih edilen tedavi yöntemidir. Hastalar bu diyete sıkı sıkıya bağlı kalırsa, vitamin yetersizlikleri giderilir ve eşlik eden otoimmün hastalık ve CD ile ilişkili malignite riski azalır. Bununla birlikte, gluten tüm dünyada diyetlerde yaygın bir içerik olduğundan ve glutensiz gıdalar yaygın olarak bulunmadığından, birçok hasta bu yaşam boyu kısıtlayıcı diyete uymamaktadır. Hastalar diyetlerinde gluteni önlemek için her türlü çabayı gösterseler bile, gıda ürünlerinde küçük seviyelerde kirlenme meydana gelir ve birçok kişi yanlışlıkla gluten içeren gıdaları tüketir. Glutensiz gıdalarda gluten içeren muadillerinden daha pahalıdır. Ayrıca, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin, glutensiz bir diyette iken, CD’li kişilerde daha düşük olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, bu diyetin yaşam için sürdürülmesi zorludur ve zayıf bağlılık çoğu zaman semptomların eksik çözümüne yol açar.

    Glutensiz bir diyetin kısıtlamalarından ötürü, CD’ye yönelik olarak, mukozaya yüklenmeyi önleyen, bağışıklık aktivasyonunu azaltan ve bağırsak lümenindeki gluteni bağlayan ya da bozan gluten maruziyetini azaltan maddeler de dahil olmak üzere CD için alternatif terapiler geliştirilmektedir. Bunlardan birisi de probiyotiklerdir. Probiyotikler, insan ve hayvanların sağlığını geliştirmek için tasarlanan gıda, yemler ya da besinsel katkılardaki canlı mikrobiyal preparatlardır.

PROBİYOTİKLER ile ilgili görsel sonucu

 

    Bir sağlık yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar olan probiyotikler, irritabl bağırsak sendromu ve CD gibi bağırsak bozukluklarından mustarip hastalara fayda sağlayabilir. İrritabl barsak sendromlu hastalarda Bifidobacterium infantis 35624’ü değerlendiren bir randomize kontrollü çalışma, abdominal ağrı / rahatsızlık, şişkinlik /distansiyon ve barsak hareketi zorluğu için semptom skorlarında plaseboya kıyasla daha fazla azalma göstermiştir. Bu çalışma aynı zamanda alan hastalarda periferal kan mono nükleer hücre sitokin seviyelerinin normalleştirilmesi gösterdi B. infantis 35.624 ancak alarak olanlarda Lactobacillus Salivarius UCC 4331 potansiyel bir anti-enflamatuar etki gösteren. CD’li hastalarda bağırsak mikrobiyomunda anormallikler, nondristary tedavi olarak kullanılmalarını dikkate aldılar. Tedavi edilmemiş CD hastalarının dışkılarında sağlıklı yetişkinlere kıyasla Bifidobacterium türlerinin azaltılmış konsantrasyonları gözlenmiştir.

    Bazı Probiyotikler, gluten sindirir veya değiştirir. Ticari olarak temin edilebilen spesifik bir probiyotik olan VSL-3’ün (8 farklı bakteri içeren)bir fermantasyon işleminde kullanıldığında glüten toksisitesini azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca, laktobasil ve mantar proteaz buğday glüteni maya fermentasyon işlemi ile oluşturulduğu pişmiş buğday ürünleri, CD olan kişiler için güvenlidir.

    Bifidobakteriyel türlerin CD’de ek rol oynayabilmesinin yanı sıra, birkaç çalışma daha sonra bebeklik döneminde CD’nin gelişiminde oynadığı potansiyel role odaklanmıştır. Anne sütünün, sağlıklı yeni doğanların bağırsaklarında Bifidobakteriyel türlerin büyümesini teşvik ettiği gösterilmiştir. CD ile en az birinci derece akraba olan 164 sağlıklı bebek üzerinde yapılan 1 prospektif çalışmada, daha sonra CD geliştirme riski daha yüksek olan bebeklerde azalmış sayıda Bifidobacterium bulunmuştur. 

    Finlandiya’daki araştırmacılar, gliadin kaynaklı hücresel hasar üzerindeki bakterinin etkisini belirlemek için intestinal epitelyal hücrelerin kültürlerine probiyotik bakteriler eklediler. İki probiyotik bakteri türü değerlendirildi: Lactobacillusfermentum ve Bifidobacterium lactis. Buçalışmada, B. lactis gliadin’den kaynaklanan geçirgenliği önleyebilmiştir. Ayrıca, B. lactis ve L.fermentumsıkı kavşaklarda hücre rüşvetine ve değişikliklerine karşı koruma sağladı. Gliadin olmaksızın tek başına bakteriler, bağırsak epitelyal hücrelerinde önemli değişikliklere neden olmamıştır. Probiyotiklerin dahil edilmesi, glüten ile kontamine olmuş gıdaların tüketilmesinin neden olduğu hasarı azaltabildiği ve glutensiz bir diyetin başlatılmasından sonra bile mukozal iyileşmeyi hızlandırabildiği görülmüştür. Bu nedenle, gliadin ve bağırsak iyileşmesinin hızlandırılması detoksifikasyon neden enzimlerle probiyotikler, eklenmesi, CD hastalarından için potansiyel olarak yararlı bir tedavi olabilir.

 

 

 

Kaynakça:

Ludvigsson JF, Leffler DA, Bai JC, Biagi F, Fasano A, Green PH, et al. The Oslo definitions for coeliac disease and related terms. Gut 2013;62(1):43-52

Fasano A, Berti I, Gerarduzzi T, et al. Prevalence of celiac disease in at-risk and not-at-risk groups in the United States: a large multicenter study. Arch Intern Med. 2003;163:286–292

Yeşil PH, Cellier C. Çölyak hastalığı. NEngl] Med. 2007; 357 : 1731-1743

Lee AR, Ng DL, Zivin J ve diğ. Glutensiz beslenmenin ekonomik yükü. J Hum Nutr Diyeti. 2007; 20: 423-430

Barada K, Bitar A, Mokadem MA ve diğ. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde çölyak hastalığı: yeni bir yük? Dünya J Gastroenterol. 2010; 16: 1449-1457

Tennyson CA, Lewis SK, Yeşil PH. Çölyak hastalığı için yeni ve gelişmekte olan tedaviler. Ther Adv Gastroenterol. 2009; 2: 303-309

Chey WD, Maneerattaporn M, Saad R. İrritabl bağırsak sendromu için farmakolojik ve tamamlayıcı ve alternatif tıp tedavileri. Gut Karaciğer. 2011; 5: 253-266

O’Mahony L, McCarthy J, Kelly P ve diğ. İrritabl bağırsak sendromunda Lactobacillus ve bifidobacterium : semptom yanıtları ve sitokin profilleri ile ilişkisi. Gastroenteroloji. 2005; 128: 541-551

De Angelis M, Rizzello CG, Fasano A ve diğ. Vsl # 3 probiyotik preparasyonu, çölyak spruesinden sorumlu olan gliadin polipeptitlerini hidrolize etme kapasitesine sahiptir. Biochim Biophys Aç. 2006; 1762: 80-93

Di Cagno R, Barbato M, Di Camillo C, ve diğ. Glutensiz ekşi hamur buğdayı fırınlanmış ürünler genç çölyak hastaları için güvenli görünmektedir: bir pilot çalışma. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010; 51: 777-783

Lindfors K, Blomqvist T, Juuti-Uusitalo KM, ve diğ. Canlı probiyotik Bifidobacterium lactis bakterileri, epitelyal hücre kültüründe buğday gliadin tarafından tetiklenen toksik etkileri inhibe eder. Clin Exp İmmünol. 2008; 152 : 552-558.

Cosnes J, Cellier C, Viola S ve diğ. Groupe D’Etude et de Recherche Sur la Maladie Coeliaque. Çölyak hastalığında otoimmün hastalıkların insidansı: glütensiz diyetin koruyucu etkisi. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008; 6 : 753-758

Hauser W, Stallmach A, Caspary WF, Stein J. Çölyak hastalığı olan erişkinlerde sağlıkla ilişkili yaşam kalitesindeki azalmanın belirleyicileri. Aliment Pharmacol Ther.

Muhammed Halaza

Hakkında: besinler

Amacımız sizlere beslenme ile alakalı en doğru ve en güncel bilgileri aktarmak. Bu yolda emek veren tüm yazarlarımıza sizler adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri sosyal medyada takip etmeyi unutmayın.

Buna da bakın

PCOS VE BESLENME

Polikistik Over Sendromu (PKOS) Nedir? İlk önce PCOS nedir? Hangi bireylerde daha sık görülür? Hastalığın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.