Başlangıç / Etiket Arşivleri: obezite

Etiket Arşivleri: obezite

Romatoid Artrit ve Beslenme İle İlişkisi

Romatoid artrit (RA), eklem tutulumu ve sistemik özelliklerle karakterize, kronik otoimmün ve inflamatuar bir hastalıktır. Romatoid artrit ile beslenme arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Genel anlamda obezite, yüksek şeker tüketimi, alkol alımı, omega3 asitlerinin ve lif tüketiminin azlığı romatoid artrit için risk oluşturmaktadır.

Devamı »

Obezite, Mikrobiyota ve Probiyotikler

Obezite Nedir? Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre obezite, sağlığı bozacak derecede vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanır. Bir başka tanımla obezite, bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu, boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının istenen düzeyin üzerinde olmasına denir. Kronik bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin; yaş, …

Devamı »

Adolesan Dönemde Obezite, Beslenme Tedavisi ve Egzersiz

Adölesan dönem; çocukluktan yetişkinliğe geçişte büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu ve sağlık konusunda davranışların ve tutumların geliştiği önemli bir süreçtir. Adolesan dönemdeki beslenme bozuklukları obeziteye neden olmasının yanında daha birçok hastalıklara neden olabilmektedir. Son yirmi yıldaki küresel trendler de, çocuklar ve adolesanlar arasında obezite sıklığının endişe verici bir oranda …

Devamı »

Yağ Dokunun Endokrin İşlevi: Adipokinler Nedir?

Yağ Dokusu Nedir? Yağ doku yağın depolandığı özelleşmiş bağ dokudan oluşur. Yağ hücreleri -adipositler- kök hücrelerin değişimiyle meydana gelir. İlk aşamada kök hücreler adipoblasta dönüşür. Daha sonra adipoblastlar yağ hücresinin henüz lipid depolamamış hali olan preadipozitlere dönüşür. Son olarak ise preadipozitler lipid depolamaya başlar ve olgun adiposit hücreleri haline gelir. …

Devamı »

Intermittent Fasting Nedir?

Obezite prevalansı dünyada her geçen gün daha da artmaktadır. Buna bağlı olarak kilo kaybı, fiziksel aktivite durumu ve diyet modifikasyonlarıyla vücut kompozisyonunun iyileştirilmesi yani vücuttaki yağ oranının azaltılıp kas oranının arttırılması obeziteye bağlı hastalıkların gelişmesini önlemeye yardımcı olabilmektedir. Kalori kısıtlaması obezite tedavisinde etkili yöntemlerden biridir. Aralıklı oruç, kalori kısıtlamasında alternatif …

Devamı »

Metabolik Sendrom Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  metabolik sendromu, diyabet, bozulmuş açlık glikozu, bozulmuş glikoz toleransı veya insülin direnci ile birlikte, hipertansiyon, hiperlipidemi, santral obezite ve mikroalbuminüriden en az ikisinin olması olarak tanımlamıştır. Biraz daha açacak olursak metabolik sendrom, insulin direnciyle başlayan glukoz intoleransı, diyabetes mellitus, abdominal obezite, dislipidemi, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı …

Devamı »

Yeşil Çayın Obezite ile İlişkisi Nedir?

Obezite Nedir?  Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre obezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde yağ birikmesidir. Son yıllarda obezite oranlarında belirgin bir artış mevcuttur. Obezite başta olmak üzere kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon, dislipidemi gibi kronik hastalıklar ve çeşitli kanserlerle güçlü bir ilişki içinde olduğundan; önlenmesi ve tedavi …

Devamı »

Bariatrik Cerrahi Sonrası Beslenme Nasıl Olmalıdır?

     Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite, genetik veya çevresel faktörlerle vücut bileşiminde yağ kütlesinin anormal biçimde artması sonucu oluşan, tedavi edilmezse birçok komplikasyonlara ve ölümlere sebep olabilecek kronik bir hastalıktır. Obezitenin Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Tıbbi beslenme tedavisi Fiziksel aktivite İlaç tedavisi Cerrahi yöntemler   Ameliyat Sonrası …

Devamı »