Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

bir çeşit yeme bozukluğu

    Tıkınırcasına yeme davranışından ilk kez Albert Stunkard, yarım yüzyılı aşkın bir süre önce bahsetmiştir. Tanı ölçütleri olan bir klinik tablo olarak ise, 1991 yılında Spitzer ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır.     Tıkınırcasına yeme bozukluğu, Amerikan Psikiyatri Birliğinin sınıflandırma sistemi olan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Sınıflandırma Elkitabının (DSM) …

Devamı »

Gebelikte Kafein Tüketimi

kafein

    Önemli bir uyarıcı olarak karşımıza çıkan kafein, birçok bitki türünde bulunan ve bilimsel adı 1, 3, 7 trimetilksantin olan bir maddedir. Kafein tüketimine ilişkin ilk bilgiler MÖ 2700’ lü yıllara dayanmaktadır.     Bu yıllardaki kafein kaynağı, çin’de yaprakları kaynatılarak içilen çaydır. Ancak, kafeinin insan yaşamına gerçek anlamda …

Devamı »

Zeytin Yaprağının Faydaları

bir besin olan zeytin

    Zeytin yaprağında bulunan ve antioksidan olarak görev alan fenolik maddelerin baslıcası Oleuropein´dir. Yapılan birçok araştırma sonucu, Oleuropein’ in hem hastalıklarda tedavi amaçlı hem de hastalıklara karşı korumada etkisi olduğu biliniyor. 1) Zeytin yaprağı ekstresi tansıyonu düşürüyor     Yapılan birçok araştırma sonuçu, zeytin yaprağı ekstresinin kan basıncını düşürdüğü …

Devamı »

Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi

ağırlık

Ağırlık yönetimi değerlendirilmesinin 3 temel amacı vardır. Bunlar; 1-Beden komposizyonu,sağlık durumu,diyet uygulamaları ve aktivite alışkanlıkları hakkında en temel bilgileririn sağlanması. 2-Değişim için gerçekci hedefler belirlenmesi,bu hedeflere dayalı bireysel tedavi programının oluşturulması. 3-Tedavi ve davranış şekillerinin sonuçlarının rapor edilmesi. Antropometrik Değerlendirme     Vücut tipi ve proporsiyonları ,boy,ağırlık, çevre ölçümleri ve …

Devamı »

Demir Eksikliği Anemisi ve Beslenme Tedavisi

demir eksikliği anemisi

    Anemi nedenlerinin arasında %90 ile ilk sırada bulunan demir eksikliği anemisi, yaklaşık olarak dünya nüfusunun %10-30’unu etkilemektedir. Fizyolojik olarak makrositer, normositer ve mikrositer anemi olmak üzere üç grupta sınıflandırılır.     En sık görülen ve önlenebilir olan mikrositer anemi demir eksikliği anemisidir. Aynı zamanda ülkemizde de en sık görülen …

Devamı »

Beta Glukan ve Sağlık Üzerine Etkisi

beta glukan

    Beta glukan tahıl taneleri(arpa,yulaf,buğday,çavdar) ve bazı mantarların endosperm ve sub-alevron tabakalarının hücre duvarından üretilmiş bir diyet lifidir.     Beta glukan bir glikoz polimeri ya da maya kaynaklı da olabilir.Ama özellikle arpa ve yulaf endosperm duvarlarından elde edilir.Yulafın ağırlığının ortalama %4’ü, arpanın ağırlığının ortalama %5-10’u beta glukan içerir. …

Devamı »

Dirençli Nişasta ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

dirençli nişasta

      Günümüzde tüketicilerin hızlı tüketilebilen gıdalara olan taleplerinin artması diğer taraftan bedensel etkinliklerinin azalması ve yanlış beslenme alışkanlıkları sonucu; kalp damar hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, aşırı şişmanlık, diyabet ve barsak hastalıkları gibi bazı sağlık problemleri artış göstermiştir (Burdurlu & Karadeniz, 2003).     Enzime dirençli nişasta (EDN) kavramının …

Devamı »

D Vitamini Eksikliği ve Sağlığa Etkileri

bir vitamin çeşidi olan d vitamini

    D vitamini eksikliği ve yetersizliği birbirinden farklı terimlerdir. Ve farklı raporlar bu terimleri şöyle tanımlamıştır: WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ‘ne göre serum D Vitamini düzeyi; <10 ng/ml veya 25 nmol/L ise D vitamini eksikliği, <20 ng/ml veya 50 nmol/L ise D vitamini yetersizliğidir. Birleşik Amerika Endokrin Topluluğu’na göre …

Devamı »

Çocukluk Çağı Obezitesi

obezite

  Çocuklarda aşırı kilolu ve şişmanlığın ortaya çıkmasını önlemek için birçok gelişmiş ülkede, halk sağlığı önceliği belirlenmiştir. Çocukluk çağı obezitesinin, erken başlamasına katkıda bulunan en belirleyici faktörler arasında, emzirme, bebek maması ve katı gıdaların beslenmesi gibi bebek besleme uygulamaları yer almaktadır.      Çocukluk çağı obezitesi, ergenlik ve yetişkin obezitesi …

Devamı »

Kanserli Çocuklarda Beslenme Tedavisi

bir hastalık türü olan kanser

    İyi bir beslenme, kanser hastalığı olan bir çocuk için çok önemlidir. Hem kanser hem de tedavileri, çocuğun iştahını, yiyeceklere karşı hoşgörüsünü ve vücudun besin maddelerini kullanma yeteneğini etkileyebilir.     Tedaviden önce, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında doğru türde yiyecekler yemek, bir çocuğun daha iyi hissetmesine ve daha …

Devamı »